Advies over bomen

Vanwege de psychische effecten van bomen op mensen is het goed om regelmatig advies over bomen op te laten stellen. Bomen bepalen deels het aanzien van de omgeving. Ze zijn rustgevend en spelen een grote rol bij het in stand houden van een aangename leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan de schaduwwerking in de zomer en de water absorberende eigenschappen in periodes met veel regen. Advies over bomen heeft echter ook een preventieve functie. Want bomen kunnen een gevaar opleveren, doordat takken afwaaien, wortels omhoog groeien of doordat bomen omwaaien.

De gezondheid bevorderen met advies over bomen

De bomen in een gebied hebben een grotere aantrekkingskracht als het bomenbestand goed gezond is. Dode bomen of boomtakken ontsieren het aanzicht. Om te voorkomen dat er bomen ziek worden of sterven kan BTL advies een grondige gezondheidsscan maken van alle bomen in een gebied. De resultaten worden in een database gezet. Op basis van die resultaten kan een advies over bomen worden gegeven ten aanzien van de verzorging en voeding. Ook tips over de snoei en kap maken daar deel van uit. Een totale gezondheidsscan helpt om de gezondheid van bomen met effectieve maatregelen in stand te houden.

Advies over bomen ten aanzien van de waarde

Bomen vertegenwoordigen naast een belevingswaarde ook een economische waarde. Ten aanzien van de regulering van regenwater, het verwijderen van vervuilende stoffen uit de lucht en de opname van CO2 kan er een financiële waarde aan een boom worden toegekend. BTL advies heeft een methode ontwikkeld om een bomenbestand op een effectieve manier te taxeren. Met de uitkomsten van zo’n advies over bomen kan een vergelijking worden gemaakt met alternatieve methoden van omgaan met om overtollig regenwater. Ook wordt de economische waardebepaling van bomen gebruikt om schade aan bomen te verhalen op een veroorzaker.