Een ploegleider NIBHV brengt structuur in de bedrijfshulpverlening

De taak van een ploegleider NIBHV is het aansturen van de overige BHV’ers in de organisatie. Dat doet hij tijdens een calamiteit, maar een ploegleider NIBHV is er ook verantwoordelijk voor dat de bedrijfshulpverlening up-to-date blijft. Dat betekent dat hij regelmatig oefeningen organiseert, waaronder de verplichte jaarlijkse ontruimingsoefening. Hij moet ook laten controleren of alle BHV-hulpmiddelen nog naar behoren functioneren. Door dit structureel te doen raken de hulpverleners steeds beter voorbereid op een echte calamiteit. Als werkgever ben je er dan van verzekerd dat de bedrijfshulpverleners hun werk goed kunnen doen en dat brandblussers, communicatiemiddelen en dergelijke goed functioneren.

Een ploegleider NIBHV houdt de hulpverleners alert

Tijdens de opleiding ploegleider NIBHV wordt de nodige theorie behandeld. Tijdens de opleiding worden allerlei noodsituaties behandeld en discussie gevoerd over wat de beste strategie is om te acteren. Daardoor weet een ploegleider meteen wat hij moet doen en wie hij moet inschakelen. Want snelheid is van cruciaal belang in noodsituaties. Door snel handelen kunnen levens worden gered en slachtoffers worden voorkomen. Daarom is het van het grootste belang dat er in elk bedrijf minimaal één ploegleider NIBHV is. Ondanks dat een ploegleider NIBHV regelmatig actief bezig is met de veiligheid in je bedrijf is het zaak om zijn kennis up-to-date te houden. Daarom moet hij elk jaar een opfriscursus volgen.

Wat weet een ploegleider NIBHV

Met een opleiding ploegleider NIBHV beschikt de cursist over alle kennis die een gewone BHV’er ook heeft. Maar van hem wordt ook verwacht dat hij de operationele en/of strategische leiding heeft over de overige BHV’ers in het bedrijf. Dat betekent dat hij verantwoordelijk is voor de voortgang van de bedrijfshulpverlening. Daarom wordt extra aandacht besteed aan het verkennen van de situatie, communicatie, alarmering, redding, ontruiming, brandbestrijding en manieren om de schade te beperken.